Erhvervelse af kørekort – teoriprøven

Enhver der har kørekort kender til teoriprøven der skal bestås undervejs i forløbet mod at opnå det hellige  kort, og der findes naturligvis dem der lærer den at kende flere gange.
Det lidt særegne ved teoriprøven, det er at man bliver testet i noget man ikke har prøvet i praksis endnu, med mindre man skal ind for at generhverve kørekortet, så kan forståelse af for eksempel hastigheder i forskellige trafikale situationer være en noget diffus oplevelse.
Begrebet teoriprøve, det dækker normalt over en prøve hvor den eksaminerede skal besvare en række teoretiske spørgsmål inden for et bestemt fagområde, men benyttelsen er nok mest kendt som den prøve der skal aflægges for at få ret til at føre et motorkøretøj. Hvis man ønsker at læse nærmere om kravene til teoriprøven, så skal man have fat i kørekortbekendtgørelsen.
Den normale form for en teoriprøve er at den består af 25 spørgsmål, der hver indeholder 3-4 ja/nej muligheder, og for at bestå må man normalt have højst 5 fejl.

Hvor mange dumper teoriprøven?

Det er altid interessant at se hvor mange der dumper teoriprøven, om ikke for andet, så for selv at føle sig god når man klarer den i første hug.
De seneste tal viser at dumpeprocenten for teoriprøver var 27,6% for hele landet, og for almindeligt lille kørekort, mens hele 36% dumpede den praktiske prøve, så mere end hver 4. klarer ikke teorien, og mere end hver 3. klarer ikke det praktiske.
De relativt høje dumpeprocenter gør at der visse steder i landet kan være rimeligt lange ventetider på køreprøver, blandt kørelærerne er der en holdning om at visse køreskoler sender folk til prøve, selv om de ikke er klar.
Det skyldes måske at uddannelsen ikke er tidssvarende, forstået på den måde, at pensum løbende er udvidet, mens der samtidig ikke er flere timer i den obligatoriske undervisningsplan.
Dumpeprocenterne landet over har været støt stigende over flere år, Politiet vil ikke være medvirkende til at sætte tal på hvad en rimelig dumpeprocent skal ligge på, men kørelærernes union mener at det skal ligge på 15-20% for teorien, og 20-25% for praktikken, og der er der trods alt et stykke vej til endnu.

Forberedelse til teoriprøven

Der er mange måder at forberede sig til teoriprøven på, den gode gamle er at støve bøgerne af og læse benhårdt på reglerne, men der er faktisk også muligheder hos forskellige forsikringsselskaber – for at teste sig selv i forhold til muligheden for at bestå, aldeles uden konsekvenser hvis man dukker sig.
Og ja, det er kedeligt at læse teori, når nu man bare gerne vil ud at køre, men der må man bide tænderne sammen og gøre en indsats, hvor et rigtig godt råd vil være at bruge ugen inden man skal til teoriprøve til at læse igennem, læs en time hver aften, meget gerne to, det giver de bedste chancer for at bestå i første hug.
Hvis du tænker for meget over det, kan det nemt virke uoverskueligt, så stop bekymringerne, så skal det nok gå.